تماس با ما

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی شامل ترکیبی از فرم، مواد، رنگ، تصویر و تایپوگرافی آمیخته با عناصر گرافیکی است که یک محصول را برای عرضه در بازار و بازاریابی آماده میکند. هدف اصلی بسته بندی بوجود آوردن ظرف نگه دارنده ای است که به منظور محافظت، حمل و نقل، توزیع، نگه داری، شناسایی و ایجاد تمایز از محصولات مشابه دیگر در بازار استفاده میشود.
در نهایت، هدف از طراحی بسته بندی محقق کردن اهداف بازاریابی از طریق ایجاد ارتباطی متفاوت با مشتری و فروش بیشتر است.