تصویر قیمت چاپ (تومان) قیمت سازه (تومان) نوع محصول
استند کانتر 80,000 700,000 استند کانتر ویژه

 

استند کانتر جهت ارائه اطلاعات کالا و خدمات است و تفاوت اصلی استند کانتر با کانترهای معمولی، پرتابل بودن، راحتی نصب و اجرای آن می باشد. قابلیت نصب و تعویض چاپ از مزایای استند کانتر است.