تهیه و تولید انواع مستند صنعتی و تبلیغاتی

با بهره گیری از مجهزترین تجهیزات تصویربرداری و نورپردازی

 

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
 
تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
خدمات تدویـن فیلم
ساخت کلیـپ تصویـری
تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
فیلم سـازی (کوتـاه، بلند، داستانـی، سریال، سینمایـی و مستند)
پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
دوبله و صداگـذاری فیلـم
تولید فیلم هـای صنعتـی
جلوه هـای ویژه و انیمیشـن
ساخت موسیقـی