چاپ افست و ارائه کلیه خدمات پس از چاپ
چاپ افست
 
در اینجا به ارائه توضیح مختصری راجع به چاپ افست می پردازیم.
 
سیستم های مختلفی برای چـاپ وجود دارند از انـواع چاپ دسـتـی گرفته تا چاپ های سیلک و فلکســو و تامپـو و.. و چاپ های ماشینی مثل سیستم های مسـطح ( ماشـیـن ملخی ) و چاپ افسـت و این اواخـر چاپ دیجیتال.
آنچه که امروزه بیشتر با آن سرو کار داریم چاپ افست و دیجیتال است. 
در دستگاه های تک رنگ هر رنگ بطور مجزا چاپ می شود و مثلا یک کار چهاررنگ باید چهار بار از ماشین عبور کند و هر بار رنگ ها تنظیم شوند  و به همین دلیل در کارهای چهار رنگ بهتر از است از این نوع ماشیـن ها استفاده نشـود چون به تجربه ثابت شده است که در صـورت چاپ چهاررنگ با دستگاه تک رنگ نتیجه به هیچ وجه قبل قبول نخواهد بود.
 
ماشین های چاپ افست از ابعاد 25×35 تا 100×140 وجود دارند و به علت وجود دستگاه های با ابعاد مختلف باید دقیقا محاسبه شود که چاپ کار با کدام یک از این دستگاه ها به صرفه تر است چون در تیراژ های بالا استفاده از دستگاه مناسب از نظر اقتصادی تفاوت زیادی در کل  هزینه ها  ایجاد می کند.
مثلا کاری با ابعاد 25×35 و تیراژ 10000 را میتوانیم هم با دستگاه 50 ×70 و دو دور چاپ کنیم و هم با دستگاه 100×70 و یک دور . که چاپ با 100×70 به صرفه تر است. البته باید هزینــه فیلم و زینک را هم در نظر گرفت. و ممکن است در کارهای با تیراژ متوسط با احتساب هزینه فیلم و زینک تفاوتی در استفاده از دستگاه های مختلف از نظر هزینه ایجاد نشود.
اما در مورد ابعاد ماشین های چاپ و هزینه متوسط چاپ با هر کدام.
کوچکترین دستگاه چاپ که قدیمی تر هم هست و در ضمن فقط نوع تک رنگ آن وجود دارد ماشین نیم ورقی (35×25) است . که معمولا برای کارهای با ابعاد کوچک و نهایت دورنگ مثل سربرگ و تراکت قابل استفاده است. در این ماشین از کاغذ A4 هم می توانیم استفاده کنیم.
بعد از آن ماشین یک ورقی است که ابعاد 35×50 را چاپ می کند و به آن GTO می گویند . دستگاه های نسبتا قدیمی تر و اغلب تک رنگ هستند.اما دستگاه های GTO چهاررنگ هم وجود دارند که بسیار دقیق هستند و کیفیت چاپ خوبی دارند.
دستگاه بعدی دوورقی که ابعاد 50×70 را چاپ می کند و پر کاربرد ترین دستگاه چاپ افست است. 
بعد از آن ماشین چهارونیم ورقی است که ابعاد 70×100 را چاپ می کند و معمولا کارهاری تیراژ بالا یا بزرگ را با این دستگاه ها چاپ می کنند .
در نهایت دستگاه های هم هستد که چاپ 140×100 را انجام میدهند که معمولا برای چاپهای خاص مثل نقشه و یا کارهایی با تیراژ خیلی زیاد با این ماشین چاپ می شوند .
این دستگاه هایی که اشاره شد دستگاه های معمولی چاپ هستند و به ماشین های مخصوص چاپ روزنامه که بسیار بزرگ و گران هستند اشاره نکردیم . توضیح اینکه دستگاه های چاپ روزنامه اگرچه از نظر کلیت با ماشین های چاپ تفاوتی ندارند اما امکاناتی دارند که بسیار اختصاصی و منحصر به فرد هستد مثل تغذیه از رول یه جای شیت و انجام مراحل صحافی در داخل خود ماشین . ضمن اینکه سرعت بالایی هم دارند طوری که مثلا ماشین موجود در چاپخانه افست که چندین روزنامه را چاپ می کند که در مجموع با محاسبه تعداد صفحلات تیراژ چند میلیونی دارند . در کمتر از یک شبانه روز این تیراژ را چاپ می کند.