ارائه کلیه خدمات فیلمبرداری و پوشش تصویری

با بهره گیری از مجهزترین تجهیزات تصویربرداری و نورپردازی

 

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از:
  • تصویر‌بـرداری با تجهیزات حرفــه‌ای
  • خدمات تدویـن فیلم
  • ساخت کلیـپ تصویـری
  • تولید انواع تیـزرهای تبلیغاتـی
  • فیلم سـازی (کوتـاه، بلند، داستانـی، سریال، سینمایـی و مستند)
  • پویا نمایـی ( انیمیشن‌سـازی ) از ایده تا اجرا
  • دوبله و صداگـذاری فیلـم
  • تولید فیلم هـای صنعتـی
  • جلوه هـای ویژه و انیمیشـن
  • ساخت موسیقـی